Dnes je:                                    Počídadlo návštev : 13 419                                    kontakt: info@futbalnitra.sk
 

 

O čo tu ide?

FC Nitra má futbalovú akadémiu. V máji 2015 si dali do podmienok, že každý
malý futbalista musí navštevovať ZŠ Tulipánová, inak sú vylúčené z FC Nitra.
Dobrá myšlienka mať futbalovú triedu,  ale ...

- ZŠ Tulipánováje podľa portálu http://skoly.sme.sk/rebricky/ patrí na
posledné piečky v hodnotení/výsledkov, tak aj v kvalite výuky a učiteľského zboru
- ZŠ Tulipánová nemá už 10 rokov telocvičňu, má najhoršie podmienky a
technické zabezpečenie v Nitre
- vysoké percento detí z asociálnych rodín
- nedostatočné podmienky pre trénovanie detí, napriek tomu,
že FC Nitra dostáva  nemalé finančné prostriedky zo SFZ, od mesta,
od sponzorov a rodičov.
 

     
  Predstavenie ZŠ Tulipánová

Škola bola zriadená 1. septembra 1960. Stavba mala experimentálny
charakter, budovy mali ohraničenú dobu užívania.

V
zhľadom na to, že budovy školy boli postavené len na obmedzený čas
a od ich sprevádzkovania neprebehla žiadna významná rekonštrukcia,
prejavilo sa to aj na ich stave. Na základe pokynov statika bola v roku 2007 uzatvorená telocvičňa a v roku 2008 zbúraná, taktiež bol zbúraný jeden
 pavilón (špeciálne učebne) pre nevyhovujúci technický stav.

 

     
  Hodnotenie ZŠ Tulipánová

Podľa pánov z FC Nitra a vedenia mesta Nitra je toto škola, ktorá je
najlepšia pre futbalistov.

Ani jeden s nich tam nemá dieťa. Ktovie prečo?

 

Hodnotenie je z portálu http://skoly.sme.sk/rebricky/

Kto by o problémoch nevedel lepšie, ako riaditeľ školy
http://www.zstulipanova.sk/Files/SpravaoVVVysledkoch201314.pdf

Rezervy pedagógov v ovládaní práce s počítačom a IKT

Slabá spolupráca s rodičmi zo sociálne odkázaného prostredia

horšujúci sa technický stav starých pavilónov

Chýbajúca telocvičňa

Nedostatok finančných prostriedkov

Žiaci zo sociálne odkázaného prostredia

Odliv žiakov do osemročných gymnázií a osemročných športových gymnázií

Vysoký vekový priemer pedagógov na 2.stupni ZŠ

Telocvičňa a pavilón špeciálnych miestností boli asanované na
základe rozhodnutia statika, pôvodná administratívna budova s jedálňou
je taktiež nefunkčná a čaká nademoláciu. Z toho dôvodu boli zrušené
špeci
álne učebne pre fyziku, chémiu, technické práce a veľmi sa
obmedzili podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy

     
  Hodnotenie ZŠ Tulipánová

A takto to vidia poslanci Nitry

Aspoň, že na základe nášho tlaku začali konať.

 

Na facebooku, alebo osobne  viacerí  vyjadrili

podporu, rečičky, ako im na tom záleží.

 

Ostalo ale len pri rečiach.

V podsztate neprišli ani na stretnutie a postupne

sľuby vyšumeli.

 

Schválili rekonštrukciu školy a stavbu telocvične.

 

Ale to nie je riešnie, ktoré by bolo okamžité.

 

Urobili to naozaj iba kvôli nám, alebo len zneužili

situáciu?

 

 

     
  A takto to rieši FC Nitra?

 

Keďže podľa vyššie uvedeného sme neboli ochodtní preložiť

deti na ZŠ Tulipánová, FC Nitra nás vylúčilo z akadémie.

Celkovo vylúčili cca 16 detí, ale práve kvôli tomuto niektoré deti ani

neprišli na výber, alebo vôbec nikdy nezačali navštevovať FC Nitra.

Takže dosah na deti je podstatne väčší.

FC Nitra odpovedalo na žiadosť 2 mesiace !!!! po podaní žiadosti.

Neudalo dôvod, len vylúčilo dieťa na základe štatútu, ktorý prijali

2 mesiace predtým a napriek tomu, že niektoré deti vstúpili do

akadémie za iných podmienok aj 5 rokov dozadu. Jednoducho

žiadne prechodné obdobie.

Čo je zarážajúce, deťom mimo Nitry dalo výnimky a deti z Nitry

vylúčili. Deti z Nitry chodili na ranné trénningy, deti mimo Nitry majú

aj tu výnimku. Nie je toto diskriminácia detí ?

Keďže mesto Nitra každý mesiac posiela peniaze, alebo platí

náklady za FC Nitra, tak tieto peniaze sa míňajú účinku..

Napriek tomu, že FC Nitra má aj dievčenský team, dievčatá menusia

chodiť na športovú školu. Nie je aj toto diskriminácia?

 

 

     
  A čo mesto Nitra?

Kašle na to. Tvári sa, že nevie a nemôže riešiť, napriek tomu, že

akcionári povedali, že dali plnú moc mestu.

Samozrejme, pán primátor, ako to už býva, sa vopchá všade tam,

kde sa stretne viac ako traja ľudia. Zvolal preto stretnutie

ktoré vlastne nič nevyriešilo, iba samé sľuby.

 

Ak by aj naozaj plnú moc nemali, prečo nemajú dosah na

organizáciu, ktorej platia energie, náklady, posielajú im peniaze

na činnosť?

 

Komu vyhovuje tento stav a prečo?

 

Prečo medzi sponzorv FC Nitra patria hlavne fimy, ktoré robia

zákazky pre mesto?

 

     
  Muselo to zájsť až tak ďaleko?

31.8. 2015 bolo podané tresné oznámenie.

Pár talentov sa rozlúčilo s FC Nitra

 

     
  A ešte jedno podanie na SOI

Tento bilboard som chcel umiestniť na autobusovú linku MHD Nitra.

Spoločnosť Arriva mi najprv ponúkla cenu cca 800 € na 3 mesiace

Následnemi oznámili, že po konzultácii s mestom Nitra sa rozhodli

tento bilboard neuverejniť.

Neuveriteľne !!!

No čo už, rozhodli sa tak Jurko s Jankom na hokeji.

Alebo, že by to tak Jožko rozkázal Jurkovi?  :-)

Uvidíme, Jurko so mnou nekomunikuje a najväčší Nitrančan Jožko mi povedal, že ak

budem robiť mediálne kroky, podá na mna trestné oznámenie.

 

     
  Futbalistom sa venovala aj reportérka časopisu ŽIVOT

Pani Henrieta Ďurovová sa venovala našej téme.

Za rodičov oslovila mňa, za FC Nitra pána Petrániho a kontaktovala aj pána Hasprúna zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

SFZ dalo zapravdu mne, takže je to 2:1 pre malých futbalistov.

,, My ich nenútime meniť základnú školu, ale potom musia zmeniť klub,´´ Čo k tomu dodať ? Aj takto arogantne, doslova posmešne

môže reagovať človek z vedenia FC Nitra.

Len škoda, že v článku sa nevyjadril nikto z poslancov, alebo samotný pán primátor mesta Nitry, rodák zo Zlatých Moraviec, pán Dvonč. 

Musím povedať, že k stretnutiam prišlo, padli nejaké sľuby, schválila sa rekonštrukcia školy. Je ale toto vyriešenie aktuálneho stavu ?

Nie, je to len začiatok dobrého riešenia. Prečo ich pomoc skončila na polceste a deti ,, iba museli zmeniť klub´´ a väčšina prestúpiť do Zlatých Moraviec

 

     
 

Potvrdené !!!! ZŠ Tulipánová je v katastrofálnom stave tvrdí školská inšpekcia

 

Nechcem uškodiť škole, ale rodičia by mali vedieť, čo zistila školská inšpekcia o ZŠ Tulipánová. Dezolátny stav, nedostatočné personálne, odborné, technické a materiálne zabezpečenie.

     
 
Trojdohoda Mesto - FC Nitra - ZŠ Tulipánová

Takže FC Nitra trvá na dodržiavaní ,,školského zákona´´ , ale vzápätí udelí všetkým mimo mestským výnimku (klamal. toto je väčšina) na základe trojdohody mesta, FC a ZŠ. A to pán primátor, pán Štefek a vedenie
FC Nitra tvrdili (blá blá blá) , že im je ľúto a nevedia v tomto nič urobiť a pomôcť. Pritom na základe ich trojdohody porušili podľa tohto zákon. Áno, idú pekne príkladom občanom a deťom. Alebo neporušili, lebo to je iba ich výmysel. Nepomohli, vykašlali sa na mladých nitrančanov, a to napriek tomu, že SFZ bolo iného názoru a nikde inde táto podmienka nie je. No som zvedavý, či si bude pán Štefek stáť za slovom, lebo v auguste 2016 odíde z NR ďalších 20 detí, ktoré majú aktuálne výnimku, lebo ak by ju nemali, odišli by už v auguste 2015.
Uvidíme, lebo niektorí ľudia sú majstri v táraní a sľubovaní.
     
 

Neschopné ministerstvo alebo sa blížia voľby?

Ministerstvo nevie ako riešiť, resp. kto to má riešiť. Napíšu, že ani školská inšpekcia nevie čo má robiť, napriek tomu,
že školská inšpekcia urobí kontrolu a nariadi nápravu.
No čo už, buď zbytoční úradníci, ale kto by rýpal pred voľbami do ficovskej Nitry.

 

     
 

Časť ZŠ Tulipánová – bude zbúraná. Čo bude mesto robiť ďalej

http://nitraden.sk/blog/blog-zs-tulipanova-hrozi-zburanie-co-mesto-robit-dalej/

Na škole prebieha rekonštrukcia, deti boli presťahované do budovy po plynároch.
Daný prísľub, že do začiatku školského roka 216/2017 budú postavené nové pavilóny

Tak uvidíme.

 

  Časť školy sa zrútila !!!

Ešteže sa nič nestalo a k danej situácii prišlo až pri rekonštrukcii.

Pár mesiacov dozadu predstavitelia vraveli, všetko je O.K.

To by bolo potom veľké PREČO?
 

 

     

 

Síce víťazom pre rodičov je primátor, lebo našiel riešenie (hoci 8 rokov na to kašlal), celá táto akcia, tlak, podanie tresného oznámenia na súd (ktoré ďalej bude pokračovať) mala zmysel.
Deti budú mať školu, ktorá neohrozuje ich životy a zdravie. Verím, že rovnako stúpne aj kvalita a atraktivita školy.

 

Je tu ale stále o čo bojovať. Stále je tu 25 vyhodených detí, katastrofálny stav a fungovanie futbalu v Nitre a nikto oficiálne nepovedal, že FC Nitra a mesto Nitra za zachovali neseriózne k deťom. Verím, že aj túto časť dotiahneme do víťazného konca. Podanie prebrala Krajská prokuratúra. Okresná síce neobjavila žiadny nátlak a diskrimináciu a stačila jej jedna výpoveď predstaviteľa FC Nitra a zhltla odpoveď Ministerstva školstva, že to nemá kompetenciu.

Vykonaná inšpekcia ale dokázala iné, výpoveď predstaviteľa FC a jeho zaručenie o výnimkách  sú dnes iba prázdne sľuby, ktoré sa nedodržali a rodičia vo facebookových diskusiach v podstate potvrdili nátlak. Podanie sme doplnili a uvidíme, či Krajská prokuratúra bude hájiť FC a mesto, alebo deti.
A kľudne, nech sa potom pán primátor postaví pred dav ľudí, vysvetlí dôvody a nech nájde riešenie a nech sa potom kľudne ním aj pochváli.

 

   

 

BINGO!

 

Škola je opravená

  Kto samozrejme nechýbal na otvorení ???

 

Samozrejme pán primátor. Veď treba sa pochváliť úspechmi a zapriať učiteľom všetko dobré.

A to napriek tmu, že len pár dní sa vulgárne vyjadroval na ich adresu na mestskom zastupiteľstve

http://klokocina.obertas.sk/wp-content/uploads/2016/08/prim%C3%A1tor-a-u%C4%8Ditelia.mp3

 

Na to už treba mať odvahu a byť bez chrbtovej kosti.

 

  Perlička z kuchyne FC Nitra

 

Kto že to nastúpil do vedenia?

Kamarát pána primátora, ktorý prijal prednedávnom dohodu o vine a treste, takže v plnom rozsahu uznal svoju vinu za to, za čo ho prokurátúra obvinila.

To už ani nepotrebuje komentár.

Možno len pre zaujímavosť. Do FC Nitra mieri veľká investícia. Mesto za pomoci dotácie štátu ide stavať nový štadión
a na to treba dohliadnúť. Toto je asi na to odborník.